• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.

บริการเจาะคอริ่ง

บริการเจาะคอริ่งได้ตั้งแต่ 14 มม. จนถึงขนาด 14 นิ้ว

สามารถเจาะคอริ่งในแนวพื้น แนวผนัง และคานคอนกรีต

บริการและให้คำปรึกษา งานสแกนหาเหล็กและสลิงในโครงสร้างคอนกรีต

ตัวอย่างบริการเจาะคอริ่ง เพิ่มเติม ..