• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

Frequently Asked Questions!

We produce positive results from ever-growing Industrial & manufacturing estates,
we have established a corporate mandate to maintain strong core values.

How can I find out if I can get a loan for the home?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed. Many dangerous conditions exist on a construction site and to comply with insurance requirements we request that you refrain from visiting the site unaccompanied.

Why should I purchase a home instead of renting?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed.

When can I begin moving in to my new home?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed. Many dangerous conditions exist on a construction site.

How can I find out if I can get a loan for the home?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed. Many dangerous conditions exist on a construction site and to comply with insurance requirements we request that you refrain from visiting the site unaccompanied.

Why should I purchase a home instead of renting?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed.

When can I begin moving in to my new home?

Once construction on your house has begun, site visits without a builder representative are not allowed. Many dangerous conditions exist on a construction site.

A Global Standard In Industrial Contracting.

The Best Reliable Solution
For Industrial Business!

Industry is what is sitting on the driving sit of the current world economy. We “Stuqta” are here to support that economy through that driver and we proudly want to say that we have succeeded.