• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

High Performance Services For
Construction Industries!

We produce positive results from ever-growing Industrial & manufacturing estates,
we have established a corporate mandate to maintain strong core values.

Automobile Manufacturing

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.

Mechanical Engineering

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.

Oil Gas & Power Energy

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.

0
Project Complete
0
Happy Customer
0
Hours Worked
0
Worldwide Brunch
1

Research & Analysis

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.

2

Industry Development

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.

3

Production Launch

Business is about customer what they wants. every customer wants a product or service that solves problem.