• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

Industrial Careers!

We produce positive results from ever-growing Industrial & manufacturing estates,
we have established a corporate mandate to maintain strong core values.

Chief Executive Officer

San Francisco

Chief executive officer (CEO) is the highest-ranking executive in a company, and their primary responsibilities include making major corporate decisions.

Chief Financial Officer

San Francisco

Chief executive officer (CEO) is the highest-ranking executive in a company, and their primary responsibilities include making major corporate decisions.

Global Sales & Marketing

San Francisco

Chief executive officer (CEO) is the highest-ranking executive in a company, and their primary responsibilities include making major corporate decisions.

Building The Future, Restoring The Pas!

Individually Assess Each Plan and
Offer Optimal Solutions!