• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
 • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ

Free 30 Day Trial. No Credit Card Required

Effective & Flexible Pricing
That Adapts Your Needs!

We produce positive results from ever-growing Industrial & manufacturing estates,
we have established a corporate mandate to maintain strong core values.

Basic Plan

$29.00
Per Month
 • Five brand monitors
 • Competitive analysis
 • Monthly management
 • Marketing strategy
 • PDF reports
Purchase Now
Recommended

Standard Plan

$49.00
Per Month
 • Five brand monitors
 • Competitive analysis
 • Monthly management
 • Marketing strategy
 • PDF reports
Purchase Now

Business Plan

$99.00
Per Month
 • Five brand monitors
 • Competitive analysis
 • Monthly management
 • Marketing strategy
 • PDF reports
Purchase Now

A Global Standard In Industrial Contracting.

The Best Solution For All
Industrial & Factories!

Competitive Price

We Provides a wide range high performance services across multiple industries and technologies.

Quality Product

We Provides a wide range high performance services across multiple industries and technologies.

Fast Delivery

We Provides a wide range high performance services across multiple industries and technologies.