• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

500 วัตต์

ความเร็วรอบ

16,000 รอบ/นาที

ระยะไสลึก

82 x 1 มม.