• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
กระบอกฉีดจาระบี

กระบอกฉีดจาระบี : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเติมจาระบีเข้าไปในส่วนต่างๆของเครื่องมือ มีความแข็งแรง ทนทาน  ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องมือการเกษตรงานก่อสร้าง เป็นต้น

ขนาด (Size) :
400 ซีซี

Description

กระบอกฉีดจาระบี : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเติมจาระบีเข้าไปในส่วนต่างๆของเครื่องมือ มีความแข็งแรง ทนทาน  ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องมือการเกษตรงานก่อสร้าง เป็นต้น