• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
description

วิธีการใช้งาน
1. ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับ และทำความสะอาด
2. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วนผสมที่กำหนด จากนั้นใช้เครื่องปั่นปูนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. พรมหรือเช็ดน้ำสะอาด บนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง และทิ้งให้แห้งหมาด
4. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบ ปาดกาวซีเมนต์ที่ผสมเสร็จแล้วลงบนพื้นหรือผนังที่เตรียมไว้ และใช้ด้านหวีปาดให้เป็นร่องให้ทั่ว ครูดเป็นรอยหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร
5. นำแผ่นกระเบื้องวางบนกาวซีเมนต์ จัดเรียงให้ได้แนว และระดับตามต้องการ ใช้ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

 

วิธีการผสม
เทกาวปูกระเบื้องตามปริมาณที่ใช้จริงลงในน้ำ ปั่นโดยใช้ความเร็วรอบของสว่านรอบต่ำประมาณ 150 รอบต่อนาที (150 rpm) ผสมเข้ากัน และทิ้งไว้อีก 15 นาที เพื่อให้บ่มตัวได้ดี และจึงทำการปั่นใหม่อีก 1 รอบก่อนใช้งาน โดยห้ามเติมน้ำหรือกาวปูกระเบื้องเพิ่มไปอีก หลังจากที่ทิ้งไว้จนเคมีบ่มตัวแล้ว

 

กาวปูกระเบื้องสำหรับ

  • กระเบื้องพื้น
  • กระเบื้องผนัง

 

อัตราส่วนผสม (โดยปริมาตร)

  • กาวปูกระเบื้อง มังกรแดง อีโค่ 2.5-2.8 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน
  • กาวปูกระเบื้อง มังกรแดง อีโค่ 1 ถุง (20 kg) : น้ำ 5.4-5.6 ลิตร

 

คลิปการใช้งาน

Additional information
ลักษณะผงสี

สีเทา

ระยะเวลาในการแห้งตัว

70-160 นาที

ระยะเวลาในการใช้งาน

> 30 นาที

การลื่นไหลบนพื้นผิวในแนวดิ่ง

0.12 มิลลิเมตร

ค่าแรงเฉือน 28 วัน

1.24 เมกะปาสคาล (MPa)

ค่าแรงเฉือน แช่น้ำ 28 วัน

1.15 เมกะปาสคาล (MPa)

ระยะเวลาเคมีบ่มตัว (Slake time)

15 นาที

อายุการเก็บรักษา

12 เดือน