• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ชุดประแจบล็อก 1/2 นิ้ว 12 ชิ้น

ประแจบล็อก :  เป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญอันดับต้นๆ ของช่างยนต์ ซึ่งประแจบล็อกมีไว้ใช้สำหรับจับ ยึด ขัน หรือคลายหัวสกรู นอต สลักเกลียว โดยท่อประแจบล็อกจะมีรูปร่าง ขนาด และความยาวที่แตกต่างกัน จุดเด่นของประแจบล็อก คือสามารถใช้สำหรับวัดแรงกดขันนอตได้ สะดวกเหมาะใช้ในงานช่างยนต์

ขนาด (Size) :
1/2 นิ้ว

description

ประแจบล็อก :  เป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญอันดับต้นๆ ของช่างยนต์ ซึ่งประแจบล็อกมีไว้ใช้สำหรับจับ ยึด ขัน หรือคลายหัวสกรู นอต สลักเกลียว โดยท่อประแจบล็อกจะมีรูปร่าง ขนาด และความยาวที่แตกต่างกัน จุดเด่นของประแจบล็อก คือสามารถใช้สำหรับวัดแรงกดขันนอตได้ สะดวกเหมาะใช้ในงานช่างยนต์