• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ชุดประแจปากตายเดี่ยว 14 ชิ้น

ชุดประแจ : เป็นเครื่องมือที่ใช้ดรงบิดเพื่อหมุนโบลต์หรือนอตหรือวัตถุอื่นๆ ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ร่วมกับประแจ ซึ่งประแจปากตาย เป็นประแจที่มีลักษณะคล้ายตัวยูที่ปลายทั้งสองด้านของประแจ และมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยปกติประแจปากตายชนิดนี้จะเอียง 15 องศา ตามแนวนอนกับด้านประแจ เพื่อให้ระยะเคลื่อนที่มากขึ้นในการใช้ประแจบิดเพื่อนหมุนนิตหรือโบลต์

ขนาด (Size) :
8 มม. / 9 มม. / 10 มม. /12 มม./ 13 มม. / 14 มม./ 15 มม./ 17 มม./ 19 มม./ 22 มม./ 24 มม./ 27 มม. /30 มม. 32 มม.

description

ชุดประแจ : เป็นเครื่องมือที่ใช้ดรงบิดเพื่อหมุนโบลต์หรือนอตหรือวัตถุอื่นๆ ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ร่วมกับประแจ ซึ่งประแจปากตาย เป็นประแจที่มีลักษณะคล้ายตัวยูที่ปลายทั้งสองด้านของประแจ และมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยปกติประแจปากตายชนิดนี้จะเอียง 15 องศา ตามแนวนอนกับด้านประแจ เพื่อให้ระยะเคลื่อนที่มากขึ้นในการใช้ประแจบิดเพื่อนหมุนนิตหรือโบลต์