• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ถุงมือช่างเชื่อม

ถุงมือช่างเชื่อม:  ใช้กับการทำงานช่างทั่วไปทั้งงานหนักและงานเบา งานซ่อมแซม งานเชื่อม งานทาสี รวมถึงงานในสวนเน้นป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น เสี้ยนไม้ เป็นต้น แต่ไม่นิยมนำไปใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงและงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือน้ำ เพราะถุงมือผ้าจะไม่สามารถป้องกันอันตรายและของเหลวได้ ถุงมือผ้าควรเลือกจากรูปแบบของความหนาของผ้า

ขนาด (Size) :
14 นิ้ว/350 มม. เกรด AB

description

ถุงมือช่างเชื่อม:  ใช้กับการทำงานช่างทั่วไปทั้งงานหนักและงานเบา งานซ่อมแซม งานเชื่อม งานทาสี รวมถึงงานในสวนเน้นป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น เสี้ยนไม้ เป็นต้น แต่ไม่นิยมนำไปใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูงและงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือน้ำ เพราะถุงมือผ้าจะไม่สามารถป้องกันอันตรายและของเหลวได้ ถุงมือผ้าควรเลือกจากรูปแบบของความหนาของผ้า