• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
 • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
description

WELPUM 802 น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้ จึงสามารถฉาบปูนหรือทาสีทับได้ เหมาะสำหรับสเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่ เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต และรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ในงานถนน ลานจอดรถ เสา และคานคอนกรีต

 • ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C309-03

คุณสมบัติ

 • ลดโอกาสของการหดตัว ของพื้นผิวคอนกรีต
 • ป้องกันและลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต จากการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
 • เป็นฟิล์มบางสลายตัวได้ ไม่มีผลต่อการฉาบปูน หรือทาสีทับ
 • เพิ่มความแกร่งให้ผิวคอนกรีต
 • ประหยัด เมื่อเทียบกับการบ่มด้วยน้ำและกระสอบ
 • ช่วยทำให้คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันโดยสมบูรณ์ ทำให้เนื้อคอนกรีต เกิดความคงทน แข็งแรง และได้กำลังที่สูง

ลักษณะการใช้งาน

 • บ่มผิวคอนกรีตงานเขื่อน, ถนน, ลานจอดเครื่องบิน
 • พื้นโรงงาน ลานจอดรถยนต์ภายในอาคาร
 • เสา, คาน, สะพาน

อัตราการใช้งาน

 • บนพื้นคอนกรีตหยาบ : ในอัตราส่วน 5-6 ตร.ม./ลิตร
 • บนพื้นคอนกรีตขัดมัน : ในอัตราส่วน 6.5-7 ตร.ม./ลิตร

 

ข้อแนะนำในการใช้งาน
ควรพ่นภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ตตัวที่ระยะแรก ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง หลังเทคอนกรีตเสร็จ ไม่ควรผสมน้ำหรือสารละลายอื่นๆ อีก

 

คลิปการใช้งาน

Additional information
สี

ใส, แดง

สีฟิล์มเมื่อแห้ง

ใส

ความถ่วงจำเพาะ

0.70 ที่อุณหภูมิ 30C

อุณหภูมิต่ำสุด

20C

อัตราการสูญเสียน้ำที่ 72 ชั่วโมง

0.53 kg/m2

ระยะเวลาแห้ง

12 นาที

ไม่ระเหย

37.38%

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร, 5 ลิตร, 20 ลิตร, 200 ลิตร