• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
ประแจจับท่อ

ขนาด (Size) :
10 นิ้ว/250 มม.
12 นิ้ว/300 มม.
14 นิ้ว/350 มม.
18 นิ้ว/450 มม.
24 นิ้ว/600 มม.
36 นิ้ว/900 มม.