• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
ประแจบล็อกฟรี (72 ฟัน)

ขนาด (Size) :
1/2 นิ้ว – 12.5 มม.
3/8 นิ้ว – 10 มม.
1/4 นิ้ว – 6.35 มม.