• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
สิ่วเซาะไม้

สิ่วเซาะไม้ : เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้เป็นหลัก  ที่ใช้งานร่วมกับค้อน ใช้ขุดเซาะร่อง ตกแต่งไม้ในการเข้าเดือย ติดบานพับ  ลิ้นชักตู้ หรือโต๊ะ

ขนาด (Size) :
12 x 140 มม.
14 x 140 มม.
16 x 140 มม.
19 x 140 มม.
22 x 140 มม.
25 x 140 มม.

Description

สิ่วเซาะไม้ : เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้เป็นหลัก  ที่ใช้งานร่วมกับค้อน ใช้ขุดเซาะร่อง ตกแต่งไม้ในการเข้าเดือย ติดบานพับ  ลิ้นชักตู้ หรือโต๊ะ