• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
  • เคมีภัณก่อสร้าง เครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้า Power Tools, Hand Tools ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ
description

ขนาด M12 : ค่ารับกำลัง 500 กก.

ขนาด M16 : ค่ารับกำลัง 1200 กก.

ขนาด M20 : ค่ารับกำลัง 2000 กก.

ขนาด M24 : ค่ารับกำลัง 2500 กก.