• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
เกรียงโป้วสี

เกรียงโป้วสี :  ทำจากเหล็ก หรือสเตนเลสแผ่น เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น สำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม อุด ฉาบ รอยต่อต่างๆ แซะ หรือขูด ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนงานทาสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งานเหล็ก งานปูน

ขนาด (Size) :
2 นิ้ว/50 มม.
3 นิ้ว/80 มม.
4 นิ้ว/100 มม.

Description

เกรียงโป้วสี :  ทำจากเหล็ก หรือสเตนเลสแผ่น เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น สำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม อุด ฉาบ รอยต่อต่างๆ แซะ หรือขูด ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนงานทาสีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งานเหล็ก งานปูน