• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

600 วัตต์

ความเร็วรอบ

30,000 รอบ/นาที

ขนาดหัวจับดอก

6 มม.