• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

250 วัตต์

ความเร็วรอบ

3,000 รอบ/นาที

ขนาดใบเจียร

150 x 25.4 x 12.7 มม. (6 นิ้ว)

ความหนาใบเจียร

25 มม. 46# 60#