• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

850 วัตต์

ความเร็วรอบ

11,000 รอบ/นาที

ขนาดใบ

100 มม. (4 นิ้ว)