• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

2,400 วัตต์

ความเร็วรอบ

7,800 รอบ/นาที

ขนาดใบ

230 มม. (9 นิ้ว)