• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

750 วัตต์+750 วัตต์

ขนาดท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20,25,32,40,50,63

ปรับอุณหภูมิ

0-300 องศาเซลเซียส

ประเภทท่อที่ใช้

PP-R,PB,PE,PE-X