• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

2,000 วัตต์

อุณหภูมิ

ระดับ I : 450 °C
ระดับ II : 600 °C

ความเร็วลม

ระดับ I : 300 ลิตร/นาที
ระดับ II : 500 ลิตร/นาที