• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กระแสไฟ

18 โวลต์

แบตเตอรี่

ลิเทียม 1 ก้อน x 4,000 mAh

ความเร็วรอบ

13,000-16,000 รอบ/นาที

ความแรงลม

2.2-2.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที

แรงดันลม

3-3.5 กิโลปาสคาล