• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

400 วัตต์

ความเร็วรอบ

15,000 รอบ/นาที

อัตราการเป่าสูงสุด

2.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที