• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

1,280 วัตต์

ความเร็วรอบ

12,200 รอบ/นาที

ขนาดใบเลื่อย

110 มม.

ลักษณะการตัดที่ 0°

32.5 มม.

ลักษณะการตัดที่ 45°

21.5 มม.