• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
Additional information
กำลังไฟ

1,400 วัตต์

ความเร็วรอบ

6,000 รอบ/นาที

ขนาดใบเลื่อย

185 มม.

ลักษณะการตัดที่ 90°

59 มม.

ลักษณะการตัดที่ 45°

35 มม.

รูเพลา

20/25.4 มม.