• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
เวอร์เนียคาลิเปอร์ แบบดิจิตอล

เวอร์เนียคาลิเปอร์ : เป็นเครื่องวัดระยะที่มีความแม่นยำสูง มีความละเอียดในการวัดออกแบบมาให้สามารถวัดได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะกับงานตรวจสอบที่ต้องการความละเอียดความสะดวกและความแม่นยำสูง เช่น งานกลึง , งานชิ้นส่วนประกอบ ขนาดท่อ เป็นต้น

ขนาด (Size) :
0-150 มม.
0-200 มม.
0-300 มม.

Description

เวอร์เนียคาลิเปอร์ : เป็นเครื่องวัดระยะที่มีความแม่นยำสูง มีความละเอียดในการวัดออกแบบมาให้สามารถวัดได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะกับงานตรวจสอบที่ต้องการความละเอียดความสะดวกและความแม่นยำสูง เช่น งานกลึง , งานชิ้นส่วนประกอบ ขนาดท่อ เป็นต้น