• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
โครงเลื่อยตัดเหล็กอุตส่าหกรรม 12 นิ้ว

โครงเลื่อยตัดเหล็ก : เหมาะสำหรับเลื่อยตัดกิ่งไม้ เหล็ก ท่อ PVC ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ตัดได้รวดเร็ว ลดเวลาในการตัดต้นไม้ บางเบา คมจริง คมทน คมนาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

ขนาด (Size) :
12 นิ้ว/300 มม.

Description

โครงเลื่อยตัดเหล็ก : เหมาะสำหรับเลื่อยตัดกิ่งไม้ เหล็ก ท่อ PVC ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ตัดได้รวดเร็ว ลดเวลาในการตัดต้นไม้ บางเบา คมจริง คมทน คมนาน มีอายุการใช้งานยาวนาน