• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
ใบเจียรเหล็ก

ใบเจียรเหล็ก : ใช้สำหรับเจียรลบส่วนเกินของชิ้นงาน สำหรับเจียรเหล็กหรือโลหะทั่วไปทุกชนิด เช่น รอยเชื่อม เหล็กหล่อ

ใบเจียรหนา แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความปราณีตการใช้งาน

ขนาด (Size) :
100 x 6 x 16 มม.
115 x 6 x 22.2 มม.
125 x 6 x 22.2 มม.
180 x 6 x 22.2 มม.
230 x 6 x 22.2 มม.

Description

ใบเจียรเหล็ก : ใช้สำหรับเจียรลบส่วนเกินของชิ้นงาน สำหรับเจียรเหล็กหรือโลหะทั่วไปทุกชนิด เช่น รอยเชื่อม เหล็กหล่อ

ใบเจียรหนา แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการความปราณีตการใช้งาน