• เวลาเปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
ไขควงปากแฉก

ไขควงปากแฉก : เป็นไขควงที่มีลักษณะปากของไขควงเอียงไปยังส่วนปลายแต่เป็นร่องแฉก ก้านของไขควงทำด้วยเหล็กชุบแข็ง ส่วนปลายของไขควงใช้สกรูหรือคลายสกรูหัวร่องแฉก โดยปลายของไขควงที่เป็นร่องแฉกต้องพอดีกับร่องของหัวสกรู

ขนาด (Size) :
PH2 x 125 มม.
PH2 x 150 มม.

Description

ไขควงปากแฉก : เป็นไขควงที่มีลักษณะปากของไขควงเอียงไปยังส่วนปลายแต่เป็นร่องแฉก ก้านของไขควงทำด้วยเหล็กชุบแข็ง ส่วนปลายของไขควงใช้สกรูหรือคลายสกรูหัวร่องแฉก โดยปลายของไขควงที่เป็นร่องแฉกต้องพอดีกับร่องของหัวสกรู